Genom att agera kan du rädda liv

Autism, adhd och depression – var för sig eller samtidigt – ökar risken för självmord. Det visar en registerstudie från Karolinska institutet. Genom att agera kan du rädda liv, enligt forskaren bakom studien.

Risken för självmordsförsök och fullbordat självmord är betydligt högre bland personer med autism utan intellektuell funktionsnedsättning än i övriga befolkningen. 

Kvinnor löper störst risk

Allra störst risk för självmordsbeteende har kvinnor med autism utan intellektuell funktionsnedsättning och samtidig adhd. Risken för självmordsförsök var tio gånger högre än för kvinnor i normalbefolkningen och risken att genomföra ett självmord var mer än 14 gånger så hög.

Det visar en stor registerstudie där forskarna har analyserat data för över 50 000 personer med autism och jämfört med över 270 000 kontroller.

– En faktor som var tydligt kopplad till risken för självmord var psykisk ohälsa, som är vanligt vid autism, och ännu vanligare om man har både autism och adhd, säger Tatja Hirvikoski, docent vid Karolinska Institutet samt FoUU-­chef inom Habilitering & Hälsa, Region Stockholm, och författare till studien.

Tidigt utanförskap

Det finns gemensamma genetiska kopplingar mellan autism, adhd och depression men autism och psykisk ohälsa ökar också risken var för sig.

– Det finns också riskfaktorer i det omgivande samhället. Personer med autism hamnar ofta i utanförskap tidigt i livet. De får inte det stöd de behöver för att klara skolgången eller för att finna en plats på arbets­marknaden och känner sig inte delaktiga i samhället.

En person som mår väldigt dåligt kan ofta inte se att det finns hjälp, att andra bryr sig och att saker och ting kommer att bli bättre.

– Genom att agera kan du göra skillnad och rädda liv, säger Tatja Hirvikoski.

Så agerar du vid suicidrisk

Tatja Hirvikoski, docent vid Karolinska institutet och FoUU-chef Habilitering & Hälsa, Region Stockholm, ger tips på hur du kan agera runt en självmordsnära människa.

  • Ta alltid självmords­tankar eller självmords­planer på allvar. 
  • Våga fråga och våga lyssna om du är orolig för någon.
  • Uttryck din oro, visa empati och döm inte. Självmord är ofta impulshandlingar.­
  • Självmordsnära människor tvekar ofta in i det sista och det går att påverka dem.
  • En självmordsnära person behöver träffa någon från psykiatrin. I akut situation ring 112 eller åk till en psykiatrisk akutmottag­ning.
    Följ med och lämna inte personen ensam.

Funktion i fokus nr 2, 2019

 

Vill du läsa mer om samtidiga diagnoser?

Artiklar, forskning och tips om samtidiga diagnoser.

Vill du se andra temasidor?

Under Fakta och råd hittar du fler ämnesområden. 

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Texten är anpassad för webb. Funktion i fokus

Senast ändrad 2021-06-02

Skribent: Fredrik Hedlund