Autism och adhd vanligt hos barn med Downs syndrom

Vart tredje barn med Downs syndrom har autism och/eller adhd, enligt en svensk studie. Tidig utredning för dessa funktionsnedsättningar är viktig för att barnen ska få rätt stöd.

Flicka med Downs syndrom
Alla barn med Downs syndrom bör screenas för adhd och autism, enligt forskarna. Foto: Shutterstock

Av 41 barn med Downs syndrom som deltog i en svensk studie visade sig 17 även ha autism och 14 adhd. Studien som genomfördes vid habiliteringen i Region Uppsala resulterade i en insats där personalen satte upp individuella mål tillsammans med barnen och deras föräldrar.

De flesta av barnen hade svårigheter med kommunikation och aktiviteter på fritiden. Några av deltagarna fick därför en Ipad med appen Fotokalendern som hjälpte dem att berätta vad de varit med om under dagen. Andra fick utökat bildstöd för att kunna kommunicera bättre.

Föräldrarna positiva till insatsen

När målen följdes upp efter tre månader visade det sig att flera till stor del var uppfyllda och att föräldrarna var positiva. Ett exempel är en av pojkarna i studien som hade som mål att kunna följa med och handla. Han fick i uppgift att panta familjens flaskor. Då behövde han inte följa med in i affären men kunde ändå känna sig delaktig.

En annan pojke som helst satt ensam på sitt rum på fritiden och lyssnade på musik, fick uppdraget att gå ut med familjens hund varje kväll. Som morot serverades kvällsfika efteråt.

Anpassade krav gav ökad delaktighet

Alla föräldrar tyckte att vardagen fungerade bättre efter interventionen, inte minst för att barnen kunde vara delaktiga på ett annat sätt än tidigare. Föräldrarna lärde sig också att ställa lagom stora krav på barnen. ”Vi sätter upp delmål nu, i stället för att se allt som ett misslyckande”, som en förälder uttryckte det.

– Alla som kommer i kontakt med barn som har Downs syndrom behöver dels mer kunskap om autism och adhd, dels ta reda på vilket stöd varje barn behöver. Det gäller alla, från läkare till anhöriga och personal i skolan och inom habiliteringen, säger Marie Åberg, specialpedagog vid habiliteringen i Region Uppsala..

– För många med autism räcker det till exempel inte med ett förenklat teckenspråk. De behöver ha ett alternativt och kompFörletterande kommunikationssätt, AKK. Det är viktigt att de får rätt hjälp tidigt, tillägger hon.

Bör screenas för adhd och autism

Forskarnas rekommendation är att alla barn med Downs syndrom ska screenas för adhd och autism vid tre respektive fem års ålder. Eftersom den intellektuella funktionsnedsättningen tycks öka med åldern bör barnen också bedömas på nytt inför högstadiet så att undervisningen kan anpassas till rätt nivå.

Barn som har både Downs syndrom och autism bör också erbjudas autismintervention med utbildning och träning.
– Det finns så mycket kunskap om autism i dag och ju fler som känner till att barn med Downs syndrom även kan ha autism, desto större chans att de får genomgå en utredning, säger Marie Åberg.

Vill du läsa mer om samtidiga diagnoser?

Artiklar, forskning och tips om samtidiga diagnoser.

Vill du se andra temasidor?

Under Fakta och råd hittar du fler ämnesområden. 

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Texten är anpassad för webb. Funktion i fokus

Senast ändrad 2020-10-22

Skribent: Anna-Britta Ståhl