"Jonathan skulle få bättre självförtroende"

Att anpassa tekniken efter individens förmåga är särskilt viktigt när ett barn har funktionsnedsättning, enligt robotforskaren Danica Kragic-Jensfeldt, professor vid KTH och mamma till Jonathan, som har stora kognitiva svårigheter.

Professor Danica Kragic med två små robotar
Foto: Susanne Kronholm Professor Danica Kragic med två små robotar

Att öva med en robot kan underlätta för barn att lära sig matematik, enligt en amerikansk studie. Fyra barn övade matte under sammanlagt 20 timmar med en robot utformad som en fantasifågel. Roboten använde artificiell intelligens för att anpassa sig efter varje barns förmåga. En av slutsatserna i studien är att den individanpassade träningen var ett skäl till att barnen lärde sig mer matematik än med traditionella metoder.

– Just för barn med funktionsnedsättningar är personlig anpassning särskilt viktigt, säger Danica Kragic-Jensfeldt.

– Människor med särskilda behov har ofta svårt att tolka
sociala koder och följa generella regler. Därför behövs tekniska system som är utformade för varje individ. Då kan deras förmågor utvecklas till fullo.
Individanpassade robotar skulle också kunna utnyttjas för att hjälpa till i kommunikationen med omvärlden. För personer som saknar språk till exempel, skulle roboten kunna signalera när det är dags att gå på toaletten eller berätta hur en känner sig, menar Danica Kragic-Jensfeldt.

Danica är själv mamma till en son med stora kognitiva svårigheter. En individuellt anpassad robot skulle betyda mycket för honom.

– Jag tror att Jonathan skulle få bättre självförtroende. Han skulle känna sig förstådd. Och jag skulle bli en bättre mamma.

Kan den individanpassade roboten bli verklighet?
– Det beror på om vi är villiga att samla in all data som krävs för att börja testa tekniken. Systemen är också dyra och det saknas kommersiella intressen som driver utvecklingen, men de tekniska problemen kan vi lösa, säger Danica Kragic-Jensfeldt.

Skribent: Lotta Nylander