Röster om hjälpmedel

En familj där de flesta har NPF-diagnos, en förälder till ett barn med flerfunktionsnedsättning och epilepsi, en pappa till ett barn som använder ögonstyrning och en robotforskare berättar hur de använder hjälpmedel.

tre porträttbilder
Från vänster: Martina Löwenhamn, Martin Gustavsson och Jennie Ganstrand. Tre porträttbilder

NPF-diagnos och hjälpmedel

Fyra av fem i Martina Löwenhams familj har adhd eller autism. Time timer och bildstödsprogrammet Inprint 3 har underlättat livet.

Mindre tjat med Time timer

Muskelsjukdom och ögonstyrning

Martin Gustavsson är pappa till Sigge som föddes med muskelsjukdomen Nemanlinmyopati som gör att han har svår rörelsenedsättning

"Du måste tänka utanför boxen"

Flerfunktionsnedsättning och hjälpmedel

Jennie Ganstrand är mamma till Stella som har flerfunktionsnedsättning och svårbehandlad epilepsi. Hon berättar om hjälpmedel för dottern.

Sits på hjul är Stellas favorit

Anpassad teknik efter individens förmåga

Danica Kragic-Jensfeldt är professor vid KTH och mamma till Jonathan, som har stora kognitiva svårigheter.

"Jonathan skulle få bättre självförtroende"

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Texten är anpassad för webb. Funktion i fokus