PEG - knapp på magen

Det kan vara svårt att få i sig tillräckligt med näring om man har långvariga ät- och sväljsvårigheter, dysfagi. Då kan en knapp på magen vara lösningen.

Illustration: Helena Shutrick Illustration över PEG Perkutan endoskopisk gastronomi

Ät- och sväljsvårigheter kan göra ont och leda till näringsbrist, undervikt och lungin­ammation. Med ens gastroknapp på magen kan både barn och vuxna i stället få mat och läkemedel direkt till magsäcken, gastrostomi.

Operationsmetod för vuxna

Gastrostomi med knapp på magen kallas ibland för PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi) men PEG är egentligen en operationsmetod som ofta används för
vuxna som behöver så kallad enteral nutrition. Operationen görs under lokalbedövning och tar oftast 10–15 minuter.

Ansluts till infusionspump

Knappen på magen kan anslutas till en pump som doserar näringen, en så kallad infusionspump för enteral nutrition. Pumpen är ett medicintekniskt hjälpmedel som kan användas i hemmet. Näringsinnehållet i sondmaten är anpassat efter behov och förskrivs av dietist.

Kräver noggrann munvård

Sondmatning kräver god hygien: daglig tvätt av huden på magen, rena händer hos den som sköter matning och noggrann munvård, eftersom salivproduktionen påverkas och slemhinnorna blir känsligare när man inte äter som vanligt.

Tecken på dysfagi

Symtom på dysfagi kan vara att man ofta får kväljningar, kräks eller sätter i halsen under måltiden vägrar att äta eller tar ovanligt lång tid på sig för att få i sig maten inte följer sin viktkurva eller går ner i vikt markerar att man inte vill äta (avvärjande beteende) väljer bort mat med en viss smak, konsistens eller temperatur.

Rozerin och hennes pappa sitter tillsammans vid matbordet.

Rozerin får mat via PEG

Rozerin orkar med hela skoldagen när hon får mat via PEG.

Skribent: Gunilla Eldh