Exoskelett, hjärnkraft och digitala assistenter

Inom en snar framtid kommer vi med teknikens hjälp kunna komplettera våra sinnen och utveckla vår mänskliga förmåga. Det kan skapa nya möjligheter för personer med funktionsnedsättning, menar Claudia Olsson, entreprenör och expert inom digital utveckling.

Under de senaste decennierna har tekniken kommit allt närmare oss  människor. Detta skifte – av många kallat den fjärde industriella revolutionen – skapar möjligheter, inte minst för personer med funktionsnedsättning. Ett exempel är en ny typ av hjälpmedel för personer som själva inte har förmåga att stå eller gå. I Japan finns så kallade exoskelett som i nuläget kan hjälpa individen att bära upp till 40 kilo mer än hen skulle kunna bära på egen hand.

Köra bil med hjärnans kraft

Ett annat spännande område handlar om hur hjärnans kraft kan användas på ett sätt vi tidigare inte kunnat föreställa oss. Med hjälp av en hjälm med 14  sensorer som läser av hjärnaktiviteten har en försöksperson i ett experiment kunnat styra en bil utan ratt och pedaler. Det sker genom att personen koncentrerar sig på olika sinnen och på så sätt aktiverar olika delar av hjärnan.

Ny teknik kan underlätta lärande

Digitala assistenter är en innovation som kan underlätta för personer med
inlärningssvårigheter. De kan få en personlig lärare som kan läsa de aktuella läroböckerna och vara tillgänglig dygnet runt i videoformat. Den digitala  assistenten kan prata med precis den röst och det tonfall som engagerar lyssnaren allra mest. Det blir möjligt genom teknikens förmåga att klona röster och ansiktsuttryck.

Teknik som kan läsa av bland annat små förändringar i ansiktsuttryck testas just nu. För personer som inte själva kan berätta hur de mår och uttrycka
behov, kan den tekniken göra stor skillnad. 

Skribent: berättat för Ann-Cathrine Johnsson

Fotograf/Illustratör: Erik Thor