Motivation är grunden för att ändra levnadsvanor

Douglas Sjöwall är projektledare och disputerad forskare vid FoUU-enheten inom Habilitering & Hälsa. Han leder ett projekt som utvecklar en ny insats för att ge stöd i att ändra levnadsvanor. Insatsen heter Lev och utvärderas nu både i Stockholm och Malmö. Douglas berättar om Lev och om hur viktigt det är att patienter och hälso- och sjukvårdspersonal deltar i utvecklingen.

Douglas Sjöwall. Foto: Anna Molander Douglas Sjöwall

Hur ger man stöd till motivation i Lev?

Motivation är a och o för att förändra levnadsvanor. I Lev ligger fokus på att få till förhållningssätt och dialog så att patienten kan hitta den egna viljan och också önskan att göra förändringar. Vi utgår bland annat från metoden motiverande samtal (MI) och har fått generös hjälp av Liria Ortiz som är expert på den metoden, och Ulrika Långh som är samordnare för habiliteringens vårdprogram.

Vad finns det för strategier i Lev för att motivera till hälsosamma levnadsvanor?

I utbildningen till att bli handledare, Lev-terapeut, tar vi bland annat upp att man behöver upprätta ett partnerskap mellan behandlare och patienten genom att lyssna och ge värde åt patientens berättelse.

Nätverket har också en viktig uppgift i Lev. Lev-terapeuten frågar om det är någon i nätverket runt patienten som kan vara med som stöd. Det kan också vara att inspireras av personer man beundrar eller identifierar sig med. Att träffa andra som patienten kan ”teama” med är en annan viktig aspekt. Det är också viktigt att tipsa om föreningar och aktörer utanför hälso- och sjukvård.

Är det någon vana som gått lättare att komma i gång med?

Det som fungerar bäst är det som patienten är mest motiverad till att förändra. Det behöver vara något man verkligen vill själv och inte för att man borde. Det är för tidigt att säga om någon vana väljs oftare.

Vad händer just nu i projektet?

Vi håller på att utveckla en gruppversion av Lev tillsammans med Adhd-center i Stockholm. Den fokuserar på kost och fysisk aktivitet och i den ges möjligheten att delta med anhörig eller boendestöd. Alla deltar på lika villkor och med sina egna mål, men man stöttar varandra i gruppen.

Ni genomför också en forskningsstudie på Lev. Vad kan du berätta om det?

Vi gör just nu en genomförbarhetsstudie där LSS-hälsan i Stockholm samt habiliteringen i Malmö och Stockholm deltar. Vi analyserar data kontinuerligt och utifrån det vi ser gör vi uppdateringar i Lev-materialet.

Jag är väldigt tacksam för alla som medverkar och hoppas att alla förstår hur viktiga deras bidrag till studien är. Utan deras medverkan får vi inte till ett bra material som kan hjälpa oss att lyckas förbättra levnadsvanorna hos personer med funktionsnedsättning.

Fotograf/Illustratör: Anna Molander