I lajv och cosplay har alla en roll

Lekfullhet under kontrollerade former lockar deltagare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning till skapandeträffarna i Halmstad. Nu förbereder gruppen ett intergalaktiskt bröllop.

I augusti ska Tobias Aspén delta i ett intergalaktiskt lajvbröllop, bortom tid och rum.

– Först var jag tveksam, för jag vill inte skådespela men i lajv finns något för alla. Du kan tillverka kostymer eller utforma program, säger han.

– Min karaktär är en stum och tjurig gubbe som betraktar gästerna. Nu planerar jag hur kappan ska utformas, kanske flätar jag en korg och gör ett svärd. Allt går att lösa tillsammans, jag har inte sytt sedan syslöjden.

Det intergalaktiska bröllopet arrangeras av Kulturfrämjandets skapandeträffar i Halmstad, med inriktning cosplay och lajv. Det riktar sig främst till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men alla är välkomna.

På skapandeträff arna får deltagarna odla sina specialintressen samtidigt som de är en del av en grupp och tränar på att göra saker tillsammans med andra.

– Om jag tordes ta mig till träffarna, klarar alla det! Jag är inte nervös inför det intergalaktiska bröllopet. Alla i gruppen är snälla och hjälpsamma. Nästa lajv kanske jag inte längre är stum, säger Tobias Aspén.

Tobias har alltid intresserat sig för fantasy, rymden och tv-spel, och skapandeträffarna har väckt hans barndomsintresse för historia.

– Historien är en svunnen tid som kan upplevas autentiskt på nytt i lajv, säger han.

Många av deltagarna delar Tobias intresse för historiska händelser och figurer, berättar Camilla Svenäng, en av ledarna för verksamheten.

– Historien är beständig. Du kan läsa detaljfakta om hur exempelvis befolkningen klädde sig under en viss tid. Det lockar många av våra deltagare. Lajv ger också utrymme för att uttrycka känslor och vara en annan för en stund, i ett sammanhang där alla har sin roll, säger hon.

Skapandeträffarna har lockat många deltagare, berättar Camilla Svenäng. Det kostar inget att vara med och ingen föranmälan krävs.

Att kulturformen erbjuder lekfullhet under kontrollerade former tilltalar många i verksamhetens målgrupp.

– Cosplay och lajv är som en teaterföreställning utan publik. Du lajvar för dig själv tillsammans med andra. Du kan befinna dig i rymden, i vikingatiden eller på ett nutida bröllop. Vi är kreativa och strävar mot ett gemensamt mål – som till exempel att skapa en mask, en dräkt eller ett lajvspel, säger hon.

Verksamheten är ett treårigt projekt med stöd från Allmänna arvsfonden och drivs av Studiefrämjandet Halland. Eftersom intresset är så stort hoppas man kunna bilda en permanent kulturförening så att träffarna kan fortsätta.

 

Studiefrämjandet Halland driver Kulturfrämjandet som främst riktar sig till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Läs mer här: 
kulturframjandet.se/nyheter/

Skribent: Carolina Johansson