Hälsosamma levnadsvanor är en stor utmaning

Personer med funktionsnedsättning behöver extra mycket stöd för att ändra sina levnadsvanor och önskar sig också det stödet. Nu satsar Habilitering & Hälsa, Region Stockholm, på utveckling av screening och stöd.

Ohälsosamma vanor ökar risken för kroppslig och psykisk ohälsa och sjukdom. Med en funktionsnedsättning är man särskilt sårbar.

– Nästan oavsett vilken levnadsvana man tittar på så har personer med funktionsnedsättning på gruppnivå ohälsosammare vanor än befolkningen i övrigt, säger Douglas Sjöwall, projektledare vid FoUU-enheten, Habilitering & Hälsa, Region Stockholm, och forskare vid Karolinska institutet.

Att lära sig nya levnadsvanor handlar inte bara om att äta nyttigare, sluta röka och börja motionera, påpekar han.

– Hälsosamma levnadsvanor är att leva livet fullt ut, vara delaktig och känna att livet är meningsfullt. Därför är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv på hälsa.

Våra levnadsvanor påverkar varandra, både på gott och på ont. Sämre sömn kan leda till minskad energi att träffa vänner, vilket i sin tur leder till isolering och sämre mående. Tvärtom kan det bli stora förändringar när kugghjulen börja snurra åt rätt håll.

– Då blir potentialen väldigt stor om vi vill göra skillnad för någon annan eller oss själva.

Den som är beroende av andra i vardagen eller har kognitiva svårigheter behöver mycket stöd för att förändra sina levnadsvanor, och många önskar sig också det stödet, enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten. All personal inom hälso- och sjukvården ska kunna lyfta frågan om levnadsvanor med patienter, enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

– Här har hälso- och sjukvård en stor utmaning. De insatser som till exempel primärvården ger är inte alltid anpassade för personer med funktionsnedsättning. Det finns ett behov av bättre samverkan mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvården utifrån ett patientperspektiv.

Inom habiliteringen finns stor kunskap om patienternas behov men det saknas ett samlat grepp och samverkan med andra aktörer kring hälsosammare levnadsvanor. Nu utvecklar Habilitering & Hälsa, Region Stockholm, ett screeningverktyg och anpassat stöd i projektet Lev – insats för hälsosammare levnadsvanor. Screeningen är framför allt ett sätt att uppmärksamma och lyfta frågan om levnadsvanor.

– Att se helheten när det kommer till levnadsvanor kan också vara en viktig pusselbit för att andra insatser ska fungera bättre, säger Douglas Sjöwall som leder projektet.

Målet är att både behandlare och patienter ska få en genomförbar och effektiv metod att arbeta med levnadsvanor.

– Vi hoppas också kunna hjälpa andra aktörer att förstå vilka anpassningar de kan behöva göra i mötet med patienter med funktionsnedsättning, säger Douglas Sjöwall.

Behandlare från olika professioner inom Habilitering & Hälsa har bidragit till utvecklingsarbetet. Flera intresseorganisationer har också varit engagerade.

– De har varit väldigt tydliga med att deras medlemmar inte vill ha en broschyr till i handen. De efterfrågar ett utökat psykologiskt stöd som är anpassat till individen, säger Douglas Sjöwall.

Skribent: Gunilla Eldh

Fotograf/Illustratör: Anna Molander