Så kan barnet lockas att kommunicera

I AKKtiv Kom igång lär sig föräldrar nya sätt att kommunicera med sitt barn. – Föräldragruppen är jätteviktig, samtidigt som mycket kretsar kring det egna barnet, säger Johanna Lindström, logoped inom Habilitering & Hälsa.

Föräldragruppen AKKtiv Kom igång riktar sig till föräldrar med barn upp till och med sex års ålder som har kommunikationssvårigheter.

– Det kan vara väldigt små barn och de kan ha olika funktionsnedsättningar.
Det som är gemensamt är att de har en diagnos eller en prognos som gör att föräldrarna behöver tänka till lite extra för att bli en god kommunikationspartner till barnet, säger Johanna Lindström, logoped inom Habilitering & Hälsa.

Hemuppgifter mellan träffarna

I en grupp ingår föräldrar till mellan fem och sju barn. Antalet föräldrar i gruppen beror på om en eller båda föräldrar är med.

Vid sju tillfällen träffas föräldrarna för att lära sig om alternativ kompletterande kommunikation (AKK) och hur kommunikation utvecklas.

– Man får lära sig strategier för att locka fram kommunikation och pröva att använda alternativa kommunikationssätt.

Mellan träffarna får deltagarna hemuppgifter.

– I början av kursen får föräldrarna iaktta hur barnet kommunicerar. Senare får man tillsammans med barnet testa det man lärt sig och se vad som händer.

Föräldrar som gått kursen beskriver att de förändrat sitt sätt att kommunicera med sitt barn, men även att barnets kommunikation ändrats.

– Föräldrarna får en mer responsiv kommunikationsstil, de är tålmodigare och väntar in barnet. De upplever en ökad trygghet i sin roll som kommunikationspartner.

Kretsar kring det egna barnet

Deltagarna filmar också när de kommunicerar med sitt barn och visar det sedan för de andra i gruppen.

– De kan dela med sig och få återkoppling från de andra föräldrarna och från de som leder gruppen. Vi brukar kalla AKKtiv - Kom igång för en individuell insats i grupp, eftersom gruppen är jätteviktig, samtidigt som mycket kretsar kring det egna barnet.

Vid ett kurstillfälle får deltagarna sätta ihop ett eget hjälpmedel.

– Det kan bestå av tecken eller bildstöd som man vill testa med sitt barn i en lek eller speciell situation.

Skribent: Gunilla Eldh