På Språkoteket är det lusten som styr

Språkövningarna ska kännas lustfyllda, positiva och meningsfulla, säger Marianne Bengtsson, logoped vid Habiliteringens resurscenter. Här får föräldrar lära sig hur de kan hjälpa sitt barn genom att fungera som modeller.

Språkoteket lånar ut material för språkträning, främst till barn men även till vuxna som får andra insatser på något av länets habiliteringscenter. Många patienter som kommer till Språkoteket har autism, för andra kan de språkliga svårigheterna vara ett första tecken på en utvecklingsneurologisk avvikelse.

Barn med autism kan ha olika svårigheter, till exempel sen eller annorlunda språkutveckling.

– Svårigheterna kan vara allt från inget eget tal alls till lättare uttalssvårigheter. Många har också svårt med ordförståelse, ordförråd, meningsbyggnad och att berätta och beskriva, säger Marianne Bengtsson, logoped vid Habiliteringens resurscenter.

Lockar till tal och kommunikation

I det lilla Språkotek-rummet är hyllorna sprängfyllda med pedagogiska hjälpmedel som lockar till tal och kommunikation.

– Det kan vara material vi har tillverkat själva men också pedagogiska
spel som finns i leksaksbutiker eller barnbokhandlar, men för många barn kan man behöva förenkla spelen. Vi kompletterar ofta färdigt material med en ordlista med tecken, en kommunikationskarta eller remsor med bilder som bildar meningar.

– När det gäller att berätta och beskriva använder vi bilder som ska ordnas i ett händelseförlopp så att det blir en meningsfull berättelse. Det kan variera från ett par, tre bilder till mer avancerade,- komplexa och innehållsrika berättelser: Vad händer i början av berättelsen, vilka är aktörerna? Vad händer i mitten? Hur ser slutet ut, varför blev det så? 

Lär sig bygga enkel mening

Vissa av Språkotekets material är särskilt populära.

– Ett av våra mest utlånade pedagogiska material är Jeu de couleurs,
ett spel som man kan spela i grupp eller en-till-en. Man lär sig bygga en enkel mening genom att spelarna har varsin figur som ska kläs på och två tärningar, en med färger och en med plagg. Man kan också förenkla spelet genom att använda lösa bilder, meningsremsa eller kommunikationskarta som stöd till tal eller tecken.

Barnet behöver tydlig modell

Lust och lekfullhet är en förutsättning för att språkträningen ska ge resultat, betonar Marianne Bengtsson.

– Språkövningarna ska kännas lustfyllda, positiva och meningsfulla för både barnet och den vuxna. Den vuxna bör också vara en tydlig modell så att den som behöver språkträning kan spegla sig. Alla är inte vana att delta i barnens aktiviteter. Där har vi logopeder ett viktigt uppdrag att visa föräldrar hur de kan bli modeller för att hjälpa sitt barn, säger hon.

Habiliteringens resurscenter

Språkoteket är bara en en del av det kommunikativa och kognitiva stöd som ges på Habiliteringens resurscenter. Till Språkoteket behöver du en remiss från ett av länets habiliteringscenter. Här är några andra delar som är öppet för alla: