Vägledning för unga med NPF

Webbplatsen JobbaFrisk-NPF är ett stöd inför studier och arbetsliv. Den vänder sig till unga vuxna med NPF och till anhöriga och personal inom skola och arbetsförmedling.

 

Bakom JobbaFrisk-NPF står Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm och nätverket ”Hälsosamt inträde i arbetslivet” (HINTA) som är ett nationellt samarbete mellan de sju arbets- och miljömedicinska klinikerna i Sverige. Marina Jonsson, projektledare, och Lotta Danielsson, redaktör för Jobbafrisk-NPF berättar om syftet med webbplatsen.

På vilket sätt är webbplatsen ett stöd för unga med NPF?

På webbplatsen kan man fördjupa sig i vad en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär och vad man behöver tänka på vid studie- eller yrkesval. Man kan läsa om styrkor och svårigheter vid NPF och hur det kan påverka i vardagen, till exempel i sociala sammanhang. Det finns också tips på vad man kan behöva för att må bra och klara av sina studier och arbete. 

Hur kan sajten användas?

För unga kan sajten vara ett stöd och en bekräftelse på att man har både styrkor och svårigheter vid NPF som man kan behöva ta hänsyn till. Man får veta vart man kan vända sig i samhället för att få hjälp och vad skolan kan göra. Det finns självporträtt med unga som har NPF där man får möta andra i liknande situation. Ett annat syfte är att stärka de ungas självkänsla och informera om vilka rättigheter man har. Professionen kan få kompetens om hur man kan vägleda personer med NPF och de kan hänvisa de unga att använda sig av sajten. Här finns också senaste forskningen inom området och rapporten om studie- och yrkesvägledning vid NPF. 

Ge exempel på några centrala delar?

De centrala delarna är de som handlar om stöd och support för studie- och yrkesval, både för unga med NPF och för professionen som vägleder. Sidor man ofta besöker är de med information om medicinska kontroller och frågor om det. Många laddar ner guiderna för vägledare och verktyg för arbetsgivare samt beställer rapporten om studie- och yrkesvägledning vid NPF.

 

Information på JobbaFrisk NPF

  • Stöd och hjälpmedel vid studier
  • Support från skola eller universitet
  • Inför prao
  • Förberedelser inför arbetslivet
  • Arbetsgivarens roll – vad bör man tänka på vid anställning och för att få en hållbar arbetssituation
  • Berätta om sin diagnos – fördelar och eventuella nackdelar
  • Skyldigheter som arbetstagare och arbetsgivare
  • Rättigheter i arbetslivet
  • Arbetsrisker vid NPF och varningssignaler
  • Studie- och yrkesvägledningens roll

Har du frågor om JobbaFrisk NPF, kontakta Marina Jonsson 

Läs mer på jobbafrisknpf.se