Autism, vem gör vad?

Habilitering & Hälsa ger råd, stöd och behandling till barn, unga och vuxna med autism och deras anhöriga. – Vi erbjuder alla en utbildning om autism. Då får man en bra grund för kunskap och förståelse. För många blir det också väldigt värdefullt att träffa andra, säger Joakim Lavesson, verksamhetschefvid Habilitering & Hälsa.

Barn 0–4 år med autism

Det gäller både barn med eller utan intellektuell funktionsnedsättning (IF). 

Ansökan och remiss: Autismcenter små barn. Ger grundkurs om autism för föräldrar, därefter tematiska kurser och föreläsningar. Vid behov individuella
insatser.

Barn 0–17 år med autism och IF

Ansökan och remiss: Habiliteringscenter för barn. Ger grundkurs om autism med IF för föräldrar samt andra insatser i grupp och individuellt.

Barn 5-17 år med autism

Ansökan och remiss: Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Ger grundkurs
om autism för föräldrar, därefter tematiska kurser och föreläsningar till anhöriga samt grupper för barn med autism.

Efter grundkursen kan förälder ansöka om insatser på habiliteringscenter. Insatserna kan vara i grupp eller individuellt.

Ansökan för barn 0-17 år

Vuxna med autism

Ansökan och remiss: Habiliteringscenter för vuxna. Ger introduktionskurs om
autism för patienter tillsammans med anhöriga, därefter andra insatser i
grupp eller individuellt.

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter har samtalsgrupper och föreläsningar som man kan ta del av genom remiss från habiliteringscenter.

Vuxna med autism och IF

Ansökan och remiss: Habiliteringscenter för vuxna. Ger insatser i grupp och individuellt.

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter har samtalsgrupper för personer
med IF (även med samtidig autism).

Ansökan för vuxna

Barn och unga vuxna upp till 25 år med autism och adhd

Adhd-center erbjuder kurser och föreläsningar om adhd. Tar emot ansökan
men ej remiss.

Adhd-center