Månadskalender februari 2024

2023

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Kalender

Kalender över februari 2024. Att skriva på eller använda med lösa bilder.

Kalender över februari 2024, med gott om plats att skriva eller använda lösa bilder och med veckans färger i rubriken. Format A3.

Månadskalender februari 2024