Månadskalender augusti 2024 med färgremsa

2023

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Barn, Vuxen, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Kalender

Kalender över augusti 2024. Att skriva på eller använda med lösa bilder.

Kalender över augusti 2024, med gott om plats att skriva eller använda lösa bilder. Med veckans färger i rubriken och på datum. Format A3.

Månadskalender augusti 2024 med färgremsa