Hitta rätt vuxen - html

Det här är en html-version av Hitta rätt - vuxen.

Kommun

Kommunen ansvarar för stöd, omsorg och annan samhällsservice i kommunen där du bor. Här är några exempel.

 • Anhörigstöd
 • Avlösarservice i hemmet
 • Boendestöd och hemtjänst
 • Bostad med särskild service
 • Bostadsanpassning
 • Daglig verksamhet och sysselsättning
 • Familjerådgivning
 • Färdtjänst
 • God man och förvaltare
 • Kontaktperson och ledsagare
 • Korttidsvistelse utanför egna hemmet 
 • Personlig assistans upp till 20 timmar i veckan
 • Personligt ombud

Mer information finns på kommunens webbsida

Region Stockholm

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård i Stockholms län. Här är några exempel.

 • Habilitering
 • Hjälpmedel
 • Hörselhabilitering
 • Logopedi
 • Psykiatri
 • Rehabilitering
 • Somatisk specialistvård
 • Syncentral
 • Tandvård
 • Ungdomsmottagning
 • Vårdcentral

Mer information finns på 1177.se

Försäkringskassan

 • Aktivitets- och sjukersättning
 • Arbetshjälpmedel
 • Assistansersättning för personlig assistans över 20 timmar i veckan
 • Bilstöd
 • Bostadstillägg
 • Merkostnadsersättning

Mer information finns på forsakringskassan.se

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet som förmedlar arbeten och ger olika stöd när du söker arbete utan att ha ett annat arbete. Här är några exempel.

 • Anpassningar och hjälpmedel på nytt jobb
 • Arbetsträning och praktik
 • Lönebidrag
 • Personligt biträde
 • Samhall
 • Särskild stödperson för introduktions-och uppföljningsstöd (SIUS)

Mer information finns på arbetsformedlingen.se

Funktionshindersguiden har kortfattad information om samhällets stöd.
funktionshindersguiden.se

Här hittar du pdf-versionen av Hitta rätt - vuxen