Så jobbar habiliteringsläkaren

Habiliteringsläkaren har ett övergripande uppdrag att stärka den medicinska vården för vuxna med funktionsnedsättning. Det gäller särskilt personer med omfattande funktionsnedsättningar, och övergången mellan barn- och vuxensjukvård. Annika Brar är habiliteringsläkare på Habilitering & Hälsa i Region Stockholm.

I uppdraget ingår att samverka och öka kunskapen inom vårdgrenar som primärvård, psykiatri och övrig specialiserad vård, och att ge läkarkonsultation till habiliteringens personal. Habiliteringsläkaren representerar också verksamheten i utredningar och i nationella och regionala utvecklingsprojekt.

Vad innebär ditt jobb som habiliteringsläkare?

Mitt övergripande uppdrag är att bidra till bättre medicinsk vård för vuxna med funktionsnedsättning i hela länet. Det innebär bland annat att jag är konsult i medicinska frågor till medarbetare och ledningen för Habilitering & Hälsa.

Jag jobbar också med att förbättra samarbetet mellan habilitering och andra vårdgivare kring våra patienter, och med att sprida kunskap i hälso- och sjukvården om funktionsnedsättningar och habilitering.

Det är ett fantastiskt roligt och varierat jobb som aldrig tar slut. Vissa saker går att påverka ganska snabbt medan annat tar lång tid att förbättra.

Du får många frågor från personal inom vård och omsorg men också patienter och anhöriga. Kan du nämna några exempel?

Egentligen är det inte meningen att jag ska svara på frågor direkt från patienter och anhöriga men det händer såklart ändå. Då handlar det ofta om att hitta rätt i vården.

Personal i vård och omsorg har ofta liknande frågor, det finns en osäkerhet även bland dem om vem som ska göra vad. Det kan också komma riktigt svåra frågor från primärvårdsläkare, som gör allt för att ge god vård till komplexa patienter trots svåra förutsättningar. Hur gör man om en patient inte går med på nödvändig provtagning eller behandling? Vem kan vara med och fatta beslut i vården – patienten, boendepersonal, anhöriga eller god man? Hur skriver man ett intyg som Försäkringskassan ”godtar”?

Habiliteringsläkaren tipsar

Intygsguide

Att få ett intyg om sin funktionsnedsättning kan vara ett stort problem för patienter och anhöriga. I e-kursen Möta patienter med funktionsnedsättning som ges av kunskapsguiden.se finns en särskild intygsguide. Den är framtagen för att underlätta husläkarens arbete med svåra intyg, till exempel för aktivitetsersättning eller god man. 

E-kursen att möta patienter med funktionsnedsättning