Stöd till asylsökande och andra migranter med funktionsnedsättning

Alla barn har enligt lag rätt till stöd och anpassningar i skolan, även asylsökande. Alla barn har också rätt till hälso- och sjukvård och tandvård. För vuxna gäller tand och sjukvård som inte kan vänta.

Stöd till barn

  • Barn i förskoleåldern får en första bedömning på BVC, som sedan kan remittera vidare för en mer fördjupad utredning på barn­sjukhus, barnläkarmottagning eller BUP-­mottagning.
  • Skolbarn går via elev­hälsan, som gör en första kartläggning tillsammans med pedagoger i skolan och sedan remitterar vidare till barnmedicin eller BUP om det behövs

- Stödet som Habilitering & Hälsa kan ge barn i olika åldrar beror på barnets funktionsnedsättning och behov. Det handlar om att förmedla kunskap och förståelse till barnet själv, till föräldrarna och andra i nätverket, till exempel förskola och skola, säger Annika Brar, habiliteringsläkare i Region Stockholm.

- Barn som har en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning kan få stöd från både habiliteringen och kommunen. Habiliteringen kan också hjälpa till med närmiljön och bemötandet och vardagspedagogiken hemma och på fritiden. De kan även hjälpa till med utprovning av motoriska hjälpmedel.

- Barnen kan också få hjälp att träna och utveckla sina färdigheter, såväl motoriska som kommunikativa och sociala. Familjen kan få råd om hur samhällets stöd fungerar och hur man får kontakt med kommun och myndigheter.

 

Stöd till vuxna

  • För vuxna som behöver en utredning och diagnos som grund för stödinsatser är vårdcentralen första instans. Den kan remittera vidare till psykiatrin och andra specialistmottagningar. Vuxna som söker asyl – eller är här utan tillstånd – har rätt till sjukvård och tandvård som inte kan vänta.

 

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, nummer 1, 2018.

Skribent: Torbjörn Tenfält