Så NPF-säkrar du klassrummet

Dagordning på tavlan, skärmar och lugnande färger. NPF-säkrade Kärrbrinksskolan i Huddinge ger tips som skapar studiero för alla elever, oavsett funktionsnedsättning.

Illustration skola
Illustration: Jens Magnusson
 1. Tydlig dagordning på tavlan. Läraren ska ha en tydlig agenda för lektionen på tavlan och förklara syftet med lektionen och enskilda arbetsuppgifter (som också ska ha tydlig början och slut).
 2. Visuellt tidhjälpmedel. Det är lättare att hålla koncentrationen under lärarens genomgång om man ser tiden tydligt på en klocka som Time­Timer.
 3. Inga elevarbeten på väggarna. De kan pocka på uppmärksamhet och störa koncentrationen.
 4. Arbetsplatser med variation. Beroende av arbetsuppgift kan eleverna välja att sitta vid enskilda bord, arbetsplatser i grupp eller arbeta vid ståbord. Variation i arbetsställningen är bra för alla, inte minst för den som har svårt att sitta still.
 5. Alternativ till vanlig stol. Oro och rastlöshet i kroppen kan minska om man får röra lite på sig genom att sitta på en stol med svikt eller på en pilatesboll.
 6. Saccosäckar. Det kan vara lättare att fokusera på till exempel att läsa en längre text om man sitter lite avskilt i en mjuk saccosäck.
 7. Lugba, enhetliga färger. Ett medvetet val av lugnande färg på väg­garna kan skapa en mer studiefrämjande atmosfär i klassrum och korridorer.
 8. Tydlig struktur. Färgkodade scheman i elevskåpen och ämnes­ pärmar i samma färger ger en tydligare struktur i elevernas vardag. I korridorerna kan tydliga klassrumshänvisningar göra det lättare att hitta rätt.
 9. Arbetsbås. Ibland kan ett arbete kräva lite extra koncentration. Då
  kan eleverna välja att dra sig undan och arbeta i särskilda bås, enkelt ordnat med flyttbara skärmar (som gärna får vara ljuddämpande).
 10. Ljuddämpande skärmar. Med hjälp av flyttbara och ljuddämpan­de skärmar kan man snabbt skapa en lugn arbetshörna i klassrummet. Draperier är ett annat alternativ.

Vill du läsa mer om skola och NPF?


Skola och NPF

Vill du se andra temasidor?

Under Fakta och råd hittar du fler ämnesområden. 

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Texten är anpassad för webb. Funktion i fokus

Fotograf/Illustratör: Jens Magnusson