Listen

Sammanställning om problembeteende

Här hittar du allt innehåll på habilitering.se om problembeteende.

Filtrering

Ett häfte med tips på appar som man kan använda när man vill prata om känslor.

Se mer

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning, 0-17 år. En föreläsning som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Föreläsningen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Se mer

För föräldrar till barn med funktionsnedsättning, 0-17 år. En webbkurs som ger verktyg för att skapa relation med sitt barn och förebygga beteendesvårigheter. Föreläsningen syftar också till att stärka tilltron till sig själv som förälder.

Se mer

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursen tar upp vad problembeteenden är, varför det uppkommer samt strategier för att få det att minska.

Se mer

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursen tar upp vad problembeteenden är, varför det uppkommer samt strategier för att få det att minska.

Se mer

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursen tar upp vad problembeteenden är, varför det uppkommer samt strategier för att få det att minska.

Se mer

Kurs för vårdnadshavare till barn med autism födda 2015 eller senare. Kursen tar upp vad problembeteenden är, varför det uppkommer samt strategier för att få det att minska.

Se mer

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman eller i samtal. Bilder på olika känslor.

Se mer

Ett schema som kan användas till en steg-för-steg-instruktion.

Se mer

Ett schema med FÖRST och SEDAN att använda med bilder för att visa ”först gör vi det här, sedan gör vi det här”.

Se mer

1/2