Podden Funka olika om intellektuell funktionsnedsättning

I fyra avsnitt tar vi upp hur livet är när man har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF). Vi börjar i barndomen och slutar i ålderdomen. Till serien har vi också gjort ett faktaavsnitt som i mer detalj tar upp kriterier för diagnosen, hur en utredning går till med mera.

Faktaspecial om IF

Ungefär en procent av Sveriges befolkning har en intellektuell funktionsnedsättning (IF). I det här faktaavsnittet ska vi reda ut begreppen - vad är IF, hur påverkar det individen och vilket stöd finns att få? Vi har psykologen Magnus Ivarsson till hjälp att guida oss. Avsnittet är 29 minuter. 
Faktaspecial om IF

Barndomen, särskola och att få en diagnos

Ofta får barn inte diagnos för lindring intellektuell funktionsnedsättning (IF) förrän i skolåldern. Vad händer då och hur får man vardagen att fungera? Gäster i programmet är Therese Fröberg, förälder till en son med lindrig IF och Lena Sorcini, psykolog som dagligen träffar föräldrar till barn som fått diagnos. 
Lindrig IF 1

Sofia Bäckström, Filippa och Mira
Sofia Bäckström, Filippa och Mira

Tonåren, särskolan och framtidsplaner

Vi träffar Filippa och Mira, två tonåringar med lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF), och pratar om livet med IF. Hur är det i särskolan och med kompisar? Brukar de berätta att de har en funktionsnedsättning och hur ser de på framtiden? Med oss i studion är också Sofia Bäckström som dagligen ger stöd till ungdomar med IF. 
Lindrig IF 2

Jeffrey Ige och Ola Melén
Jeffrey Ige och Ola Melén

Vuxenlivet, jobb och självförtroende 

Vår gäst är 35-åriga Jeffrey Ige, en av världens bästa kulstötare med bland annat ett silver i Paralympics på meritlistan. Han har även en lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF) och berättar i podden hur det påverkar hans liv. Vilka utmaningar möter han i samhället och vad har idrotten betytt för honom? Vi pratar även med Ola Melén om vilka funderingar de vuxna med IF han träffar har och vilket stöd de behöver. 
Lindrig IF 3

Åldrandet, demens och levnadsberättelse

Allt fler personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) lever allt längre. Faktum är att vi för första gången har en åldrande generation med IF. Hur mår de och vad behöver de för att få ett bra liv på ålderns höst? Vi pratar med Gun Aremyr, legitimerad arbetsterapeut med lång erfarenhet inom området åldrande och IF. Avsnittet är 29 minuter. 
Lindrig IF 4

Utbildningsmaterialet "Åldern har sin rätt" som nämns i programmet vänder sig både till personal, anhöriga och personer med IF. Det finns på Svenskt Demenscentrums webbplats.

Informationsansvarig: susann.smedberg@sll.se