Listen

Sök bland poddarna

Här kan du söka och filtrera poddarna utifrån funktionsnedsättning. Vissa avsnitt handlar specifikt om en funktionsnedsättning. Andra är mer allmängiltiga. Hoppas du hittar det du söker.

Filtrera

Filtrering

Autism
Adhd/add
Dövblindhet
Dövhet
Flerfunktionsnedsättning
Förvärvad hjärnskada
Intellektuell funktionsnedsättning
Rörelsenedsättning
Återställ

Många med autism har även ytterligare någon diagnos. Runt 25 procent har samtidigt diagnosen intellektuell funktionsnedsättning och upp emot 40 procent har autism i kombination med adhd. I den här serien fördjupar vi oss i hur det kan vara att ha två diagnoser, men vi börjar med att gå igenom vad autism är.

Se mer

Personer med flerfunktionsnedsättning har ofta begränsade möjligheter att kommunicera, men det finns verktyg för att kartlägga smärta. Om det berättar Kajsa Råhlander som utvecklat ett system för assistansgruppen kring hennes son. Vi hör också Margareta Lunde Martinsson, föreläsare och sjuksköterska som hjälper vårdpersonal och närstående att upptäcka och behandla smärta.

Se mer

En poddserie i sju delar om adhd. Serien tar upp symtom och svårigheter vid adhd, hur det påverkar en som person, både positivt och negativ, samt vad det finns för stöd för att få livet att fungera bättre.

Se mer

Att som förälder få en diagnos på sitt nyfödda barn kan vara svårt att hantera, medan en person som får diagnos i vuxen ålder kan tycka att det är skönt att äntligen få hjälp. I tre program tar podden Funka olika upp hur det kan vara att få diagnos i olika faser i livet och varför vissa får diagnos först som unga vuxna, eller ännu senare.

Se mer

Att ha kunskap om funktionsnedsättningar underlättar livet för den som lever med en funktionsnedsättning. Kunskap är också en förutsättning för att få bra stöd och bemötande. Därför är det viktigt att prata om det. Podden Funka olika har träffat föräldrar, personer med egen diagnos, psykologer och rektorer för att ta reda på hur man gör det på ett bra sätt.

Se mer

Nära och anhöriga till personer med funktionsnedsättning delar med sig av sina egna historier för Christina Renlund – psykolog och psykoterapeut med stor erfarenhet av att arbeta med barn och unga och deras familjer.

Se mer

Funka olika tar upp hur det kan vara att leva i en relation där ens partner har någon av diagnoserna autism och adhd.

Se mer

Att ha ett syskon med funktionsnedsättning påverkar en hela livet. Många tar ett stort ansvar hemma och kan ha svårt att själva ta plats i familjen. Man både oroar sig för och känner skuld i förhållande till sitt syskon. Podden Funka olika belyser syskonens situation.

Se mer

Alla människor åldras men beroende på vilka vi är påverkas vi olika mycket. I den här serien börjar vi med att gå igenom vad som händer med oss alla när vi blir äldre för att sedan fördjupa oss i hur olika funktionsnedsättningar påverkar åldrandet.

Se mer

I tre avsnitt pratar psykologen SvenOlof Dahlgren och Jill Carlberg om hur det kan vara att leva med autism, utan intellektuell funktionsnedsättning. Jill fick diagnosen Asperger syndrom som tioåring. Vilka myter och fördomar finns det, hur kan omvärlden se ut för någon som har autism och vad kan omgivningen göra för att stötta? 

Se mer

1/4