Listen

Stöd i vårdmötet

Material, verktyg och kunskap om funktionsnedsättning.

Filtrering

Besökshjälpen är en folder som ger stöd före, under och efter ett vårdbesök.

Se mer

Besökshjälpen är en folder som ger stöd före, under och efter ett vårdbesök.

Se mer

Scope är en kurs för dig som är 16-25 år och har autism. Foldern innehåller praktisk information om Scope och hur du gör om du är intresserad av att gå kursen.

Se mer

Folder om att som förälder tala med sitt barn om sin funktionsnedsättning.

Se mer

Den här foldern vänder sig till personer med varaktiga funktionsnedsättningar, till exempel en autismspektrumdiagnos. Habiliteringscenter Mörby för vuxna.

Se mer

Ett kort att ha med sig till vården när man har svårt att förstå eller att göra sig förstådd. Öppnas i word och fylls i, alternativt skrivs ut och fylls i för hand.

Se mer

Habilitering & Hälsa ger stöd och insatser till barn med autism och till dig som är förälder eller närstående. Du kan själv ta kontakt med oss eller så kan den läkare eller psykolog som ställt diagnosen skicka en remiss.

Se mer

Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till dig som har autism, Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrumet. Vi ger också stöd till anhöriga.

Se mer

Tidsregistrering – av smärta, beteendeavvikelser eller andra symtom.

Se mer

Här är Adhd-centers tipsblad med förslag till dig som har ett barnbarn med adhd eller add, att ladda ned och skriva ut.

Se mer

1/2