Listen

Språk och kommunikation - material att ladda ner

Här har vi samlat material som kan vara ett stöd i språk och kommunikation.

Filtrering

Ett häfte med tips på olika aktiviteter och lekar man kan göra med enkla samtalsapparater.

Se mer

Ett häfte med tips hur man kan locka till samspel kring böcker med anpassningar.

Se mer

Ett häfte med tips på appar med symboler, text och ljud för personer som behöver kommunikativt stöd för uttryck och förståelse.

Se mer

Ett häfte med tips på utrustning, appar och program för att ringa videosamtal.

Se mer

Ett häfte med tips på appar för att träna tidig läs- och skrivförmåga.

Se mer

Ett häfte med tips på appar för att träna olika språkliga förmågor.

Se mer

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman eller i samtal. Bilder på olika känslor.

Se mer

Vilka instrument, med tillfredsställande reliabilitet och validitet, finns för att bedöma kommunikativ utvecklingsnivå hos patienter med rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning eller flerfunktionsnedsättning inom Habilitering & Hälsa? Anna Nyman, MSc, leg. logoped har kartlagt instrument som bedömer kommunikativ utvecklingsnivå.

Se mer

Infoblad om Habiliteringens resurscenter

Se mer

Ett kort att ha med sig till vården när man har svårt att förstå eller att göra sig förstådd. Öppnas i word och fylls i, alternativt skrivs ut och fylls i för hand.

Se mer

Tips om appar, program och anpassningar som gör läsning och skrivning lättare.

Se mer

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Alla får åka med av Anna-Clara Tidholm.

Se mer

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Apan fin av Anna-Clara Tidholm.

Se mer

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata om att gå ut.

Se mer

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata om att göra en sallad.

Se mer

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata om att rida.

Se mer

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata om att spela bowling.

Se mer

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Bu och Bä i skogen av Olof och Lena Landström.

Se mer

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata om att gå på disco.

Se mer

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken God natt alla djur av Lena Arro och Catarina Kruusval.

Se mer

1/3