Listen

Funktion i fokus - material att ladda ner

Här har vi samlat tidningen funktion i fokus.

Din sökning på gav 149 sökträffar

Filtrering

Årshjul, vitt med bilder på månaderna.

Se mer

Guide till vuxenlivet innehåller kortfattad information om bland annat utbildning och arbete, hjälpmedel, hälso- och sjukvård samt lagar och regler.

Se mer

En folder om verksamheten vid Hjärnteamet barn

Se mer

Folder om Träningsteam för barn, ungdomar och vuxna på Motorik- och träningscenter

Se mer

Stöd till dig som är anhörig innehåller information om vilket stöd som finns i samhället för dig som anhörig.

Se mer

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman. Bilder av aktiviteter för barn i förskoleåldern.

Se mer

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman. Bilder av aktiviteter i hemmet för vuxna, del 1.

Se mer

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman. Bilder av fritidsaktiviteter, del 1.

Se mer

Ark med bilder i storlek 3x3 cm att ladda ner, klippa isär och använda med scheman eller i samtal. Bilder på olika känslor.

Se mer

Veckoschema att ladda ner och använda med lösa bilder/text. Klockslag till vänster.

Se mer

En folder om verksamheten vid habiliteringscentret

Se mer

Månadskalender oktober 2021

Se mer

Tips om appar, program och anpassningar som gör läsning och skrivning lättare.

Se mer

Bok för barn mellan ca 9-12 år med adhd. Denna skrift kostar 60 kr för alla med undantag för enheter inom Habilitering & Hälsa.

Se mer

Habilitering & Hälsa ger stöd och insatser till barn med autism och till dig som är förälder eller närstående. Du kan själv ta kontakt med oss eller så kan den läkare eller psykolog som ställt diagnosen skicka en remiss.

Se mer

En rund vecka att ladda ner och använda med lösa bilder/text. Veckans färger.

Se mer

Veckoschema med att-göra-lista. Veckans färger.

Se mer

Veckoschema med att-göra-lista. Vitt.

Se mer

Månadskalender april 2021

Se mer

Månadskalender juni 2021

Se mer

1/8