Veckoschema med lite färg och klockslag

2021

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Schema

Liggande veckoschema att ladda ner och använda med lösa bilder/text. Veckans färger i dagsrubrikerna och klockslag till vänster.

Liggande veckoschema att ladda ner och använda med lösa bilder/text. Veckans färger i dagsrubrikerna och klockslag till vänster.