Tidsregistrering

2021

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, En fungerande vardag, Hantera tid, planera och genomföra, Hålla ordning, Autism, Adhd/add, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Anpassningar, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Hantera ekonomi, Hem och hushåll

Tidsregistrering – av smärta, beteendeavvikelser eller andra symtom.

Schemat i den här foldern kan användas för att få en överblick över hur ofta, hur länge och när på dygnet ett symtom eller beteende förekommer. Kan användas som stöd inför beslut av vårdåtgärd och vid utvärdering.

Tidsregistrering