Tidsregistrering

2018

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Autism, Adhd/add, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning

Tidsregistrering – av smärta, beteendeavvikelser eller andra symtom.

Schemat i den här foldern kan användas för att få en överblick över hur ofta, hur länge och när på dygnet ett symtom eller beteende förekommer. Kan användas som stöd inför beslut av vårdåtgärd och vid utvärdering.

Tidsregistrering