Taltjänst

En folder om Taltjänst

2020

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Språk och kommunikation, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Taltjänst

En folder om Taltjänst

Taltjänst erbjuder tolkstöd för att personer med tal-, röst- och språkskador ska bli hörda och kunna ta mer aktiv del i samhället.

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se

 

 

 

Taltjänst folder