Stöd vid möten

2021

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Autism

Stöd vid möten är ett material för personer med autism. Det är tänkt att underlätta kontakten med olika myndigheter och yrkesgrupper.

Materialet är tänkt för utskrift men finns även tillgängligt i html på Autismforum.

Länk: Materialet Stöd vid möten (autismforum.se)

Autismforum.se