Stöd till dig som är anhörig

2019

Habilitering & Hälsa

30 kr

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Samhällets stöd, Stöd till anhöriga, Anhörig/Närstående, Habiliteringens anhörigcenter.

Stöd till dig som är anhörig innehåller information om vilket stöd som finns i samhället för dig som anhörig.

Informationen i broschyren finns tillgänglig i html på funktionshindersguiden.se.

Stöd till dig som anhörig, omslag