Stöd till dig som är anhörig

2019

Habilitering & Hälsa

30 kr

Habilitering, Samhällets stöd, Stöd till anhöriga, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Grav språkstörning

Stöd till dig som är anhörig innehåller information om vilket stöd som finns i samhället för dig som anhörig.

Informationen i broschyren finns tillgänglig i html på funktionshindersguiden.se.

Stöd till dig som anhörig, omslag