Stöd till dig som är anhörig

2019

Habilitering & Hälsa

30 kr

Habilitering-, Kunskap om funktionsnedsättningen, Samhällets stöd, Stöd till anhöriga, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Anhörig/Närstående, Adhd-center, Autismcenter små barn, Center för sinnesstimulering - Korallen, Center för sinnesstimulering - Lagunen, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Habiliteringscenter Haninge barn, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringscenter Brommaplan barn, Habiliteringscenter Brommaplan vuxna, Habiliteringscenter Järva barn, Habiliteringscenter Järva vuxna, Habiliteringscenter Liljeholmen barn, Habiliteringscenter Linde vuxna, Habiliteringscenter Mörby vuxna, Habiliteringscenter Norrtälje, Habiliteringscenter Sollentuna barn, Habiliteringscenter Sollentuna vuxna, Habiliteringscenter Stockholm vuxna, Habiliteringscenter Söderstaden barn, Habiliteringscenter Södertälje barn, Habiliteringscenter Södertälje vuxna, Habiliteringscenter Tullinge vuxna, Hjärnskadecenter, Motorik- och träningscenter, Tittut spädbarnsverksamhet, VUB-teamet, Habiliteringens resurscenter, Mörby barn , Grav språkstörning, Habiliteringens anhörigcenter.

Stöd till dig som är anhörig innehåller information om vilket stöd som finns i samhället för dig som anhörig.

Informationen i broschyren finns tillgänglig i html på funktionshindersguiden.se.

Stöd till dig som anhörig, omslag