Spädbarnsverksamheten Tittut

En folder om verksamheten vid Spädbarnsverksamheten Tittut.

2020

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Sinnesintryck och smärta, Funktionsnedsättning, Barn 0-17 år, Person med funktionsnedsättning, Tittut spädbarnsverksamhet

Den 1 januari 2021 bildade Tittut spädbarnsverksamhet och Kris- och samtalsmottagningen en gemensam enhet: Habiliteringens anhörigcenter. Verksamheten består av föräldra-barngrupper för små barn (0-2 år) och samtalsmottagning för anhöriga.

Habiliteringens anhörigcenter

Informationen i foldern finns tillgänglig i html under mottagning på habilitering.se