Sedelbilder, 100 kronor

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Autism, Adhd/add, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Hantera ekonomi, Förskola, skola, fritidsverksamhet, Arbete, sysselsättning och försörjning, Habiliteringens resurscenter, Hem och hushåll

Bilder på etthundrakronors-sedlar att använda med budgetmallar.

Femtio små bilder på hundrakronors-sedlar, att klippa ut och använda i de olika budgetmallarna.