Pratkarta -- Pino badar

2021

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Förskola, skola, fritidsverksamhet, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Pino badar av Kenneth Andersson, Agneta Norelid och Eva Pils.

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Pino badar av Kenneth Andersson, Agneta Norelid och Eva Pils. Trettiofem innehållsord och fem funktionsord.