Pratkarta -- Peka lyssna bondens djur

2021

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Förskola, skola, fritidsverksamhet, Habiliteringens resurscenter, Pratkarta

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Peka lyssna, bondens djur.

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Peka lyssna, bondens djur. Tolv innehållsord och fyra funktions­ord.