Pratkarta -- om att äta

2021

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Autism, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning, Hem och hushåll

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata om att äta.

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata om att äta. Tjugofyra innehållsord.