Pratkarta -- Mollan och mormor

2021

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Förskola, skola, fritidsverksamhet, Habiliteringens resurscenter, Pratkarta

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Mollan och mormor av Lena Anderson.

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Mollan och mormor av Lena Anderson. Trettiofem innehållsord och fem funktionsord.