Pratkarta -- Lilla grodan

2021

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Förskola, skola, fritidsverksamhet, Habiliteringens resurscenter, Pratkarta

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Lilla grodan av Anna-Clara Tidholm.

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Lilla grodan av Anna-Clara Tidholm. Tjugofyra innehållsord och fem funktionsord.