Pratkarta -- Kanin bad

2021

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Förskola, skola, fritidsverksamhet, Habiliteringens resurscenter, Pratkarta

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Kanin bad av Lena Anderson.

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Kanin bad av Lena Anderson. Tjugofyra innehållsord och fem funktionsord.