Pratkarta -- God natt alla djur

2021

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Förskola, skola, fritidsverksamhet, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken God natt alla djur av Lena Arro och Catarina Kruusval.

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken God natt alla djur av Lena Arro och Catarina Kruusval. Trettio innehållsord och fem funktionsord.