Pratkarta -- Bu och Bä i skogen

2021

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Förskola, skola, fritidsverksamhet, Habiliteringens resurscenter, Pratkarta

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Bu och Bä i skogen av Olof och Lena Landström.

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Bu och Bä i skogen av Olof och Lena Landström. Trettiofem innehållsord och fem funktionsord.