Pratkarta -- Bu och Bä i skogen

2021

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Autism, Barn 0-17 år, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Förskola, skola, fritidsverksamhet, Habiliteringens resurscenter, Pratkarta

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Bu och Bä i skogen av Olof och Lena Landström.

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata med när man läser boken Bu och Bä i skogen av Olof och Lena Landström. Trettiofem innehållsord och fem funktionsord.