Prata om att titta ut genom fönstret

2021

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Autism, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Pratkarta

Pekkarta att ladda ner och pekprata om att titta ut genom fönstret

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata om att titta ut genom fönstret. Tjugofyra innehållsord. Enkel instruktion på baksidan av pekkartan.