Prata om att leka med gosedjur, 9+4 ord

2022

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Autism, Barn 0-17 år, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Pratkarta

Pekkarta att ladda ner och pekprata om att leka med gosedjur

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata om att leka med gosedjur. Nio+fyra innehållsord. Enkel instruktion på baksidan av pekkartan.

Pratkarta om att leka med gosedjur, 9+4 ord