Prata om att leka med docka, 9+4 ord

2022

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Autism, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Pratkarta

Pekkarta att ladda ner och pekprata om att leka med docka

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata om att leka med docka. Nio+fyra innehållsord. Enkel instruktion på baksidan av pekkartan.

Pratkarta om att leka med docka, 9+4 ord