Prata om att fika

2021

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Autism, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning

Pekkarta att ladda ner och pekprata om att fika

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata om att fika. Tjugofyra innehållsord. Enkel instruktion på baksidan av pekkartan.