Prata om att bygga med lego, 9+4 ord

2022

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Autism, Barn 0-17 år, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Habiliteringens resurscenter, Pratkarta

Pekkarta att ladda ner och pekprata om att bygga med lego

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata om att bygga med lego. Nio+fyra innehållsord. Enkel instruktion på baksidan av pekkartan.

Pratkarta om att bygga med lego, 9+4 ord