Prata om att äta, 9+4 ord

2022

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Språk och kommunikation, Att förstå, Att göra sig förstådd, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Pratkarta

Pekkarta att ladda ner och pekprata om att äta

Pekkarta med bilder och text att ladda ner och pekprata om att äta. Nio+fyra innehållsord. Enkel instruktion på baksidan av pekkartan.

Pratkarta om att äta, 9+4 ord