Månadskalender oktober 2023

2022

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Kalender

Kalender över oktober 2023. Att skriva på eller använda med lösa bilder.

Kalender över oktober 2023, med gott om plats att skriva eller använda lösa bilder och med veckans färger i rubriken. Format A3.

Månadskalender oktober 2023