Månadskalender februari 2023

2022

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Habiliteringens resurscenter, Kalender

Kalender över februari 2023. Att skriva på eller använda med lösa bilder.

Kalender över februari 2023, med gott om plats att skriva eller använda lösa bilder och med veckans färger i rubriken. Format A3.

Månadskalender februari 2023