Månadskalender april 2021

2020

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, En fungerande vardag, Hantera tid, planera och genomföra, Autism, Adhd/add, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning, Förskola, skola, fritidsverksamhet, Arbete, sysselsättning och försörjning, Habiliteringens resurscenter, Grav språkstörning

Månadskalender april 2021

Kalender över april 2021, med gott om plats att skriva eller använda lösa bilder och med veckans färger i rubriken.
Skrivs ut i A3- eller A4-format.