Månadskalender augusti 2022

2021

Habiliteringens resurscenter

Habilitering, En fungerande vardag, Hantera tid, planera och genomföra, Autism, Adhd/add, Barn 0-17 år, Vuxen, 18 år och äldre, Person med funktionsnedsättning, Anhörig/Närstående, Nätverk/Personal (professionellt nätverk), Intellektuell funktionsnedsättning, Förskola, skola, fritidsverksamhet, Arbete, sysselsättning och försörjning, Habiliteringens resurscenter, Vuxenutbildning, Fritid

Kalender över augusti 2022. Att skriva på eller använda med lösa bilder.

Kalender över augusti 2022, med gott om plats att skriva eller använda lösa bilder och med veckans färger i rubriken. Format A3.